lo_4

מיסוי השקעה בנדל"ן בחו"ל

משרדנו מטפל בכל הקשור לדיווח לרשויות המיסוי בישראל, ונותן שירותי תכנון וייעוץ מיסוי כך שהמס שישולם יהיה אופטימלי. משרדנו מקושר לפירמות חשבונאות בחו"ל אשר יכולות לדווח במדינות בהן ממוקם הנדל"ן במידת הצורך. משרדנו מציע שירות נקודתי (ייעוץ או דיווח) או חבילת שירות מקיפה ללקוחות המעוניינים בכך.

השקעה בנדל"ן בחו"ל היא ענין מסובך ויקר, אך נושאת, במקרים רבים, תשואה ורווחים יפים. רשויות המס בישראל הן שותפות לכל דבר בהשקעה כזו וישראלים מחוייבים בדיווח על ההשקעה בחו"ל ואף בדיווח לרשויות המס בישראל. במקרים מסויימים יש חובת דיווח על הנדל"ן עצמו, ללא קשר לתשואה ממנו.

כל מה שרצית לדעת על מיסוי נדל"ן בחו"ל, והתביישת לשאול:

האם צריך לשלם מס על השקעות בחו"ל?

בקצרה: כן! חייבים לשלם מס על תשואה מהשקעות בנדל"ן בחו"ל.
כל מי שמחזיק נדל"ן מניב בחו"ל, אפילו אם הנדל"ן התקבל בירושה, נקנה מזמן, רכוש יהודי מושב או כל מקור אחר – ההכנסות ממנו חייבות בדיווח.
כמעט תמיד, הדיווח יהיה גם בחו"ל וגם בישראל.

האם צריך לשלם מס גם בישראל וגם בחו"ל?

בדרך כלל לא יחול כפל מס. למדינת ישראל יש אמנות כפל מס עם מרבית מדינות העולם ובהן מוסדרת גבית המס ומניעת כפל מס. לפי האמנות, מס ששולם בחו"ל, יהיה בדרך כלל על חשבון המס שיש לשלם בישראל.

האם צריך לדווח על ההכנסות גם בישראל וגם בחו"ל?

כן! יש לדווח על ההכנסות גם בישראל וגם בחו"ל, אפילו אם לא חלה חבות במס. כאן בא לביטוי השירות המוצע על ידי משרדנו – אנו נדאג לדווח לרשויות המס בישראל על ההכנסה מנדל"ן. משרדנו אף יצר קשרים עסקיים עם פירמות חשבונאות באירופה ואנו נוכל לטפל גם בדיווח בחו"ל.

האם מכירת נדל"ן בחו"ל חייבת במס בישראל?

חייבת בהחלט! בניגוד למכירת נדל"ן ישראלי, המכירה תמוסה על ידי מס הכנסה (ולא על ידי מס שבח מקרקעין). הדיווח על המכירה יהיה ראשית במדינה בה נמצא הנכס ולאחר מכן בישראל.
גם מיסוי מכירת נדל"ן יהנה מהגנת אמנות כפל מס בדרך כלל, והמס שישולם בחו"ל יתקזז מהמס שיש לשלם בישראל.

איך מחשבים את המס?

למיסוי כמה שלבים:
השלב הראשון הוא תשלום מס למדינה שבה נמצא הנכס. המס ישולם במדינה הזרה לפי החוקים הרלבנטים בה. הדיווח לרשויות המס יהיה האמצעות פירמת חשבונאות מקומית
צריכים עזרה בדיווח בחו"ל? פנו אלינו !

בשלב השני, לאחר ששולם המס במדינה שבה נמצא הנכס, נדרשים המשקיעים להסדיר את תשלומי המס גם בישראל. התשלום בישראל יהיה תחת אמנות כפל המס (במידה וקיימות) ותלוי באופן ההתאגדות של המשקיע:

משקיע פרטי (שאינו חברה ואינו עוסק מורשה) צריך לדווח לרשויות המס הישראליות באחד משני המסלולים: המסלול "הרגיל" שבו יחושב הרווח וההפסד מההשקעה וימוסה לפי חוקי המס הרגילים (כפי שכבר אמרנו, מהמס יופחת המס ששולם בחו"ל, בהנחה שיש אמנת כפל מס), או לפי המסלול "המקוצר" – תשלום של 15% מההכנסות מהנכס (ללא הכרה בהוצאות). ניתן לבחור את המסלול הנח והזול ולעבור בין המסלולים מדי שנה.

פנו אלינו לדיווח ולייעוץ

השקעה בנדל"ן בחו"ל על ידי עוסק מורשה או חברה – הרווחים יחויבו לפי מס שולי כהכנסה מעסק ולא ניתן יהיה לבחור בין מסלולי המיסוי השונים. חברה תמוסה על ההכנסה לפי מס חברות (כיום – 23%).

הכנסה כעסק יכולה להיות חייבת גם במע"מ ובביטוח לאומי.

אז איך מדווחים למס הכנסה על תשואת הנדל"ן?

פשוט מאוד – פונים אלינו. אנחנו נטפל בדיווחים בישראל ובמידת הצורך גם בדיווחים בחו"ל.

האם כדאי לי לדווח?

בודאי! הדיווח עצמו אינו יקר ובמקרים רבים אף אין צורך בהשלמת מס בישראל (מעבר לזה ששולם בחו"ל). אי דיווח עלול להביא להליכים שומתיים ולעיתים פליליים מול מס הכנסה.

בשנים האחרונות הגבירו רשויות המס את מאמציהם למציאת מעלימי מס ואף הגיעו להסכמות עם מרבית מדינות העולם בנוגע לחילופי מידע אודות פעילויות פיננסיות של תושבים זרים.

אנו ממליצים ללקוחותינו לדווח, לשלם את המס לישון בשקט ולהנות מההשקעה.

פנו אלינו ותוכלו לישון בשקט

התקשרו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ
התקשרו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ