lo_5

גילוי מרצון

"רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם לנתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון."
(מתוך חוזר מס הכנסה מיום 7 בספטמבר 2014).

נוהל גילוי מרצון על חשבונות בנקים זרים ושל נכסים מניבים בחו"ל ובארץ, לרבות פירותיהם, נעשה על ידי פניה אנונימית לשלטונות המס, תוך שמירה מוחלטת על חסיון פרטי הלקוח (במידה וירצה בכך) ותחת חסינות פלילית (בהתאם לתנאי רשות המסים).

משרדנו מטפל בכל העניינים הקשורים להליך, תוך עירוב מינימלי של הלקוח להתנהלות עצמה מול הבנקים ומול רשויות המס, וזאת על מנת לשמור על סודיות התהליך במידה והחליט הלקוח על מסלול גילוי מרצון אנונימי.

משרדנו מגובה ומלווה בייעוץ משפטי.

התקשרו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ
התקשרו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ